Finans

Finans er den del af økonomien der omhandler virksomhedernes, institutioners og privatpersoners anskaffelse, allokering og forvaltning af penge. Regeringen er netop nu kommet med deres forslag til en ny Finans lov, der skal kunne få danmark på rette køl igen efter finans krisen. Med regeringens forslag vil den større finans i Danmark kunne blive meget bedre. samtidig er oppositionen også kommer med deres forslag til en ny finans lov, som på en anden måde også skal kunne få den danske økonomi tilbage efter finans krisen. under forhandlingerne til dette nye fonans forslag skete der det at oppositionen simpelthen forlod finans forhandlingerne. det er generalt meget svært at skrive noget om finans da det er et meget stort og bredt emne. Jeg ved ikke helt vildt meget omkring finans, da det som regel mere omhandler økonomien i større sammenhænge. måske kan finans sammenlignes med enkeltpersonernes buget håndtering, så som hvor meget kommer der ind, hvor meget går til faste betalinger og hvor meget kan der sparres op og bruges på hygge. Finans kan vel sammenlignes og sættes ind i samme skema.

Finans krisen

Krakket på Wall Street i 1929 have massive konsekvenser for USA’s økonomi og hele verdens samlede finans. Da USA’s økonomi brød sammen havde det effect over hele verden. Nogle frygter det er ved at ske igen, da USA har lidt svært ved deres finans forhandlinger og deres økonomi ikke ser alt for god ud.
For få år siden stod hele verden over for den største finans krise siden krakket på wallstreet i USA. Denne finans krise har stadig store dynninger på det danske erhvervsmarked, da firmaerne stadig ikke har kunnet kommer tilbage efter finans krisen. dette betyder at det er væsenligt sværere at få et job, især inden for IT, i dag end det var før finans krisen. Finans krisen betød at økonomien faldt og firmaerne ikke havde samme værdi længere, dette betød de blev nødt til at gennemføre store fyringsrunder få at have råd til fortsat at kunne overleve. Efter finans krisen er blevet blæst af, har de store og små firmaer stadig svært ved at få penge i kasserne, og har ikke råd til at ansætte nye folk. Dette giver et stor problem for den samlede økonomi. Et af oppositionens forsag i deres finans lovs forslag, er netop at forsøge at skabe vækst i den danske økonomi igen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *